top of page

​Bận rộn, áp lực... trong công việc?

Khoá học sẽ trả lời cho bạn câu hỏi "Làm thế nào để thích thú và hạnh phúc trong công việc?"

Subscribe to our Mailing List

Thanks for submitting!

Giá trị cốt lõi

Tinh hoa cổ nhân

​Tinh hoa đạo Phật từ hơn 2600 năm và đạo học Đông Phương

Thực nghiệm cá nhân

Kinh nghiệm tu tập của bản thân Tâm Nhiên. Áp dụng lời dạy của Đức Phật và các bậc Thầy đi trước

Giúp đỡ cộng đồng

​Tâm Nhiên sẽ chủ động dành một phần lợi nhuận để tạo ra và phát triển các khoá học miễn phí.

Hello

Mình là Tâm Nhiên

Mình chia sẻ đến các bạn giáo huấn thánh hiền.

  • Facebook
  • TikTok
  • Youtube
  • Instagram
tamnhien.png

Khoá học

Cô đọng tinh hoa cổ nhân và thực nghiệm tự thân

Tài nguyên

​Chia sẻ & Tài nguyên

Hide and Seek
​"Không có con đường nào đi tới hạnh phúc, hạnh phúc chính là con đường"
bottom of page