top of page

Làm thế nào để DẠY CON NÊN NGƯỜI | Thầy Thái Lễ Húc

Giới thiệu

Giảng Chi Tiết “Đệ Tử Quy” - Phép tắc người con Giám định: Lão Pháp Sư Tịnh Không Chủ giảng: Thầy giáo Thái Lễ Húc Giảng ngày 15/2 đến 23/2 năm 2005 Tổng cộng 40 Tập.

Bạn cũng có thể tham gia chương trình này thông qua ứng dụng di động. Truy cập ứng dụng

CHI TIẾT KHOÁ HỌC

Chia sẻ

bottom of page